Czy gmina kupując komputery do urzędu będzie rozliczała VAT za sprzedawcę?

Pobieranie danych…

 • Najedź myszką i złap ikonkę z domkiem
 • Chwyć ikonkę domku (poniżej) i przeciągnij na ikonkę domku w przeglądarce

 • Zaakceptuj swój wybór klikając TAK
 • Kliknij zakładkę Safari w górnym Menu głównym
 • Wybierz sekcję Preferencje i następnie Ogólne
 • W sekcji Strona domowa kliknij w przycisk
  Ustaw na bieżącą stronę

Zaczynaj Każdy dzień z INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy

Bogaty zasób bazy porad, wideo-szkoleń oraz narzędzi.
Zawsze na bieżąco, zawsze pod ręką.

 1. Poleć Patformę Rachunkowości Budżetowej.
 2. Wpisz swoje dane adresowe.
 3. Otrzymasz nagradę gwarantowaną (nagrodę wyślemy pocztą).

Skórzane etui na klucze firmy BATYCKI


Twoje dane

* pole wymagane

Źródło: http://inforrb.pl/biblioteka/ekspert-radzi/737912,video,Czy-gmina-kupujac-komputery-do-urzedu-bedzie-rozliczala-VAT-za-sprzedawce.html

Na ŚDM zakupią specjalistyczne karetki, aparaturę i sprzęt medyczny

Powstał projekt specustawy na Światowe Dni Młodzieży. Wiele miejsca poświecono w nim kwestiom bezpieczeństwa i zabezpieczenia medycznego. W czwartek (25 lutego) projektem zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów.

Projekt zakłada powierzenie wojewodzie małopolskiemu szczególnych zadań w obszarze zabezpieczenia medycznego ŚDM, w tym stworzenie planu, koordynację działań uczestników realizujących zabezpieczenie medyczne, zwiększenie gotowości podmiotów leczniczych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zorganizowanie struktur zabezpieczenia medycznego w miejscu uroczystości.

W uzasadnieniu podkreślono, że obecnie żaden podmiot nie jest w stanie samodzielnie zabezpieczyć takiego wydarzenia, zarówno w terenie, jak i w warunkach podmiotu leczniczego, dlatego konieczne jest dodatkowe wsparcie placówek medycznych w związku z większą liczbą pacjentów oraz konicznością zabezpieczenia VIP-ów.

W myśl projektu realizatorami zabezpieczenia medycznego ŚDM będą podmioty lecznicze, jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, społeczne organizacje ratownicze i inne, które w ramach swoich zadań są obowiązane do niesienia pomocy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadania te będą wykonywane w ramach umowy zawartej z wojewodą małopolskim.

Projekt określa wymagania dotyczące poszczególnych elementów zabezpieczenia medycznego: zespołów wyjazdowych, lotniczych zespołów ratunkowych, patroli pieszych, patroli ruchomych, stałych punktów pomocy medycznej i namiotów szpitalnych.

Projekt przewiduje, że część zadań w zakresie zabezpieczenia medycznego ŚDM wykonywał będzie minister zdrowia. Będą one obejmowały zakup specjalistycznych środków transportu oraz aparatury i sprzętu medycznego, niezbędnych do zabezpieczenia medycznego ŚDM.

Po zakończeniu ŚDM minister rozdysponuje je (przez ich nieodpłatne przekazanie lub darowiznę) pomiędzy wnioskujące o to podmioty wykonujące działalność leczniczą lub jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Czytaj: www.gazetaprawna.pl

Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Na-SDM-zakupia-specjalistyczne-karetki-aparature-i-sprzet-medyczny,159526,8.html

Wskaźniki i stawki nr 2

Pobieranie danych…

 • Najedź myszką i złap ikonkę z domkiem
 • Chwyć ikonkę domku (poniżej) i przeciągnij na ikonkę domku w przeglądarce

 • Zaakceptuj swój wybór klikając TAK
 • Kliknij zakładkę Safari w górnym Menu głównym
 • Wybierz sekcję Preferencje i następnie Ogólne
 • W sekcji Strona domowa kliknij w przycisk
  Ustaw na bieżącą stronę

Zaczynaj Każdy dzień z INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy

Bogaty zasób bazy porad, wideo-szkoleń oraz narzędzi.
Zawsze na bieżąco, zawsze pod ręką.

 1. Poleć Patformę Rachunkowości Budżetowej.
 2. Wpisz swoje dane adresowe.
 3. Otrzymasz nagradę gwarantowaną (nagrodę wyślemy pocztą).

Skórzane etui na klucze firmy BATYCKI


Twoje dane

* pole wymagane

Źródło: http://inforrb.pl/biblioteka/najnowsze-numery/737652,Wskazniki-i-stawki-nr-2.html

Opole: Dariusz Madera nowym dyrektorem WCM

Nowym dyrektorem Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu będzie Dariusz Madera, kierujący od trzech lat departamentem zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Stanowisko w WCM obejmie 1 kwietnia.

Wicemarszałek Roman Kolek, przewodniczący komisji konkursowej na stanowisko dyrektora WCM, we wtorek przedstawił oficjalnie zarządowi województwa opolskiego zwycięzcę konkursu – informuje Nowa Trybuna Opolska.

Kolek wyjaśnił także, iż Madera uzyskał zgodę na odejście z pracy w UMWM w Krakowie, za porozumieniem stron.

Zarząd województwa zatwierdzi kandydaturę Dariusza Madery na posiedzeniu w najbliższy poniedziałek.

Więcej: www.nto.pl

Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Opole-Dariusz-Madera-nowym-dyrektorem-WCM,159337,1.html

Sprawozdania finansowe jednostek mikro

Pobieranie danych…

 • Najedź myszką i złap ikonkę z domkiem
 • Chwyć ikonkę domku (poniżej) i przeciągnij na ikonkę domku w przeglądarce

 • Zaakceptuj swój wybór klikając TAK
 • Kliknij zakładkę Safari w górnym Menu głównym
 • Wybierz sekcję Preferencje i następnie Ogólne
 • W sekcji Strona domowa kliknij w przycisk
  Ustaw na bieżącą stronę

Zaczynaj Każdy dzień z INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy

Bogaty zasób bazy porad, wideo-szkoleń oraz narzędzi.
Zawsze na bieżąco, zawsze pod ręką.

 1. Poleć Patformę Rachunkowości Budżetowej.
 2. Wpisz swoje dane adresowe.
 3. Otrzymasz nagradę gwarantowaną (nagrodę wyślemy pocztą).

Skórzane etui na klucze firmy BATYCKI


Twoje dane

* pole wymagane

Źródło: http://inforrb.pl/biblioteka/e-poradniki/737344,Sprawozdania-finansowe-jednostek-mikro-po-zmianach.html

NFZ o zmianach w regulaminie zespołu ds. stosowania hormonu wzrostu

Narodowy Fundusz Zdrowia podał na swojej stronie internetowej komunikat w sprawie zmiany regulaminu Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu.

Nowy regulamin zatwierdzono w dniu 29 stycznia 2016 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2015 r. oraz zarządzeniem prezesa NFZ z dnia 10 maja 2012 r. w tej sprawie.

Jak podaje Fundusz regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/NFZ-o-zmianach-w-regulaminie-zespolu-ds-stosowania-hormonu-wzrostu,159148,2.html

PIT 2016: zmiany w PIT od pracodawcy

Od 2016 roku pracodawca ma obowiązek przy wypełnianiu PIT – 11 dla swojego pracownika – ustali między innymi rezydencje podatkową danej osoby.

Pracodawca czyli płatnik składek ma obowiązek przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu PIT – 11, w którym zawarte są informacje o dochodach pracownika uzyskanych za rok 2015, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, od prowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Oprócz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracodawca jest zobowiązany przekazać dokument PIT – 11 pracowników pracującym na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Formularz PIT – 11 płatnik składek musi podać:
 • dochodach podatnika,
 • kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy , stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • przychodach zwolnionych od podatku,
 • pobranych zaliczkach i składkach,
Nowe dane w formularzu od 2016 roku

W rozliczeniu za 2015 roku płatnik musi podać w formularzu czy podatnik ma ograniczony  (rezydent podatkowy w Polsce, opodatkowuje w kraju wszystkie dochody, także te zagraniczne) nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (nierezydent podatkowy, opodatkowuje w Polsce (nierezydent podatkowy, opodatkowuje w Polsce jedynie dochody pochodzące ze źródeł krajowych), co oznacza że firmy muszą zweryfikować status rezydencji pracownika.

Oznacza to w praktyce, że pracodawca będzie musiał dowiedzieć się, w którym kraju pracownik centrum interesów gospodarczych i osobistych. Pracodawca jest też zobowiązany do ustalenia, ile dni podatnik przebywa w Polsce, a ile w innych krajach.

Płatnik będzie musiał zdobyć zagraniczny adres zamieszkania polskiego nierezydenta podatkowego oraz jego również numer identyfikacyjny podatnik uzyskany w państwie rezydencji. W razie problemów z zmianami w zakresie prawa spółek to warto wykorzystać profesjonalną obsługa prawna Opole. 

Terminy składania PIT w 2016

PIT-11 może być składany w formie papierowej tylko w przypadku firm rozliczających się od 1 do 5 podatników. Pozostałe podmiot mają obowiązek złożyć formularz drogą elektroniczną. Płatnik, który planuje złożyć dokumenty w formie papierowej, ma czas do końca stycznia na dostarczenie wszystkich dokumentów.

Nowa prezes NIPiP: najważniejsze – normy zatrudnienia, podwyżki, uprawnienia

W pierwszej kolejności musimy się zająć uregulowaniem obsad pielęgniarskich w szpitalach oraz wynagrodzeń pielęgniarek. Za ważny cel samorządu pielęgniarek i położnych uznaliśmy także m.in. wprowadzenie rezydentur do kształcenia specjalizacyjnego – mówi nam Zofia Małas, nowa prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Rynek Zdrowia: – Jakie główne zadania i wyzwania stoją przed samorządem pielęgniarskim w najbliższej kadencji?
Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych*: – W największym skrócie można powiedzieć, że w pierwszej kolejności musimy się zająć uregulowaniem obsad pielęgniarskich w szpitalach oraz wynagrodzeń pielęgniarek.

Jest też wiele zadań związanych z kształceniem przeddyplomowym i podyplomowym pielęgniarek oraz położnych. Istotną kwestią jest przede wszystkim opracowanie i wdrożenie standardu ścieżki rozwoju zawodowego.

Chcielibyśmy określenia kompetencji zawodowych po ukończeniu poszczególnych rodzajów, dziedzin i zakresów kształcenia podyplomowego z jednoznacznym wskazaniem uprawnień do realizacji poszczególnych świadczeń zdrowotnych, menedżerskich lub naukowych w aktach prawnych. Obecnie zapis w programach kursów nie przekłada się bowiem na uprawnienia w praktyce.

Za ważny cel samorządu pielęgniarek i położnych uznaliśmy także wprowadzenie rezydentur do kształcenia specjalizacyjnego oraz wprowadzenie mechanizmów weryfikacji obowiązku aktualizacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

– Jak w ocenie samorządu pielęgniarskiego wygląda stosowanie w praktyce przepisów dotyczących minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych?
Obowiązuje w tym zakresie wadliwe rozporządzenie z grudnia 2011 roku. Nie daje ono możliwości zastosowania dobrej metody wyliczania tych norm. Stosuje kategoryzację zależną od stanu zdrowia pacjenta.

My od 2011 roku staramy się, aby do tzw. zapisów koszykowych NFZ wprowadzić konkretne wskaźniki, które zostały przez nas wypracowane na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych na bardzo dużej liczbie oddziałów szpitalnych.

Tego typu wskaźniki udało się zastosować i zawrzeć w rozporządzeniach „koszykowych” w przypadku oddziałów anestezjologicznych, neonatologicznych czy udarowych i to się sprawdza. Skoro tak, to w taki sam sposób należy uregulować wskaźniki w oddziałach zachowawczych, zabiegowych, pediatrycznych, psychiatrycznych.

– Przykładowo, w oddziałach zachowawczych, ile miałby wynosić ten wskaźnik?
– Z naszych obliczeń wynika, że 0,6. Gdyby go zastosować, to np. na 40-łóżkowy oddział wewnętrzny przypadałyby 24 etaty pielęgniarskie. To dałoby bezpieczeństwo pacjentowi, ale także pielęgniarkom. Na dyżurze dziennym byłoby ich średnio pięć, a na nocnym cztery. Oznacza to, że pielęgniarka miałaby pod swoją opieką nie więcej niż 10 pacjentów.

Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Nowa-prezes-NIPiP-najwazniejsze-normy-zatrudnienia-podwyzki-uprawnienia,158939,1.html

Przemyśl: praca dwóch oddziałów szpitalnych – zawieszona

Działalność oddziałów chirurgii ogólnej i otolaryngologii w przemyskim Szpitalu Miejskim została zawieszona z powodu niepodpisania przez lekarzy aneksów na dyżury. Pacjenci zostali przeniesieni do Szpitala Wojewódzkiego im. Ojca Pio w Przemyślu, gdzie mają zabezpieczoną opiekę.

Decyzję o zawieszeniu pracy dwóch oddziałów podjęła dyrekcja miejskiego szpitala w Przemyślu po tym jak lekarze, którzy pracują na rzecz prywatnego podmiotu, nie podpisali aneksów na dyżury w szpitalu.

– W przemyskich szpitalach lekarze zatrudniani są na dyżury przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które jedynie pośredniczą między szpitalem a jego lekarzami. Za to pośrednictwo potrącają 1-2 zł za każdą godzinę dyżuru – wyjaśnił rzecznik Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu Marek Ptaszyński.

Obliczył, że, biorąc pod uwagę liczbę godzin dyżurowych w obu przemyskich szpitalach (ponad 18 tys. rocznie), NZOZ-y przejmują ze środków publicznych około pół miliona zł w skali roku. Pacjenci, którzy przebywali na zawieszonych oddziałach miejskiego szpitala zostali przeniesieni na takie same oddziały w szpitalu wojewódzkim w Przemyślu.

– Sytuacja ta nie zagraża bezpieczeństwu pacjentów ani jakości leczenia – zapewnił Ptaszyński. Podkreślił, że szpital Ojca Pio ma bogate zaplecze techniczne i personalne, a duża liczba łóżek gwarantuje, że nie będzie problemów z przyjęciem chorych.

Na oddziale chirurgii ogólnej na 68 łóżek znajduje się obecnie 23 pacjentów, w tym dwóch przeniesionych, a na otolaryngologicznym na 18 łóżek znajduje się 11 pacjentów, w tym także dwóch z miejskiego szpitala. Rzecznik dodał, że lekarze z wygaszonych oddziałów szpitala miejskiego otrzymali ofertę nowej umowy na warunkach, które mieli w dotychczasowych umowach z NZOZ-em, czyli „bez uszczerbku finansowego dla siebie”.

Jednak lekarze odrzucili ofertę nowych umów bez podania przyczyny – poinformował Ptaszyński. W ubiegłym tygodniu lekarze otrzymali ponownie tę samą ofertę i część z nich podjęła indywidualne negocjacje. Nowe umowy miałyby być podpisane ze SPZOZ OLK Rzeszów, który ma stanowić Centrum Usług Wspólnych dla placówek wojewódzkich (m.in. grupa zakupowa, usługi informatyczne, wyżywienie, pranie, sprzątanie, ochrona).

Jednocześnie pielęgniarki otrzymały propozycję zmiany pracodawcy ze szpitala miejskiego na szpital wojewódzki. Związki zawodowe zwróciły się do dyrektora obu szpitali Piotra Ciompy o zmianę formuły przeniesienia na oddelegowanie, bez zmiany pracodawcy.

– Dyrektor wstępnie przychylił się do prośby związków – dodał rzecznik. Przypomniał, że oba przemyskie szpitale są w trakcie połączenia. Chodzi o nieracjonalność przebudowy bloku operacyjnego szpitala miejskiego, która kosztowałaby 15 mln zł, podczas gdy blok operacyjny szpitala wojewódzkiego nie ma pełnego obłożenia.

W związku z tym, że połączenie obu szpitali zakłada przeniesienie niektórych oddziałów zabiegowych ze szpitala miejskiego do siedziby szpitala Ojca Pio (obok chirurgii i otolaryngologii także ortopedii), obecna sytuacja jedynie przyspieszy zaplanowaną wcześniej przeprowadzkę.

Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Przemysl-praca-dwoch-oddzialow-szpitalnych-zawieszona,158885,1.html