Radca prawny – specyfika zawodu cz.2

O tym, jaka historia związana jest z powstaniem zawodu radcy prawnego wspominaliśmy już w poprzednim artykule. Dzisiaj wyjaśnimy, jakie są jego kompetencje i pożądane cechy charakteru oraz przede wszystkim, w jaki sposób my sami możemy stać się radcą prawnym.

Radca prawny – kompetencje

Usługi świadczone przez radcę mogą być bardzo różnorodne. Wszystko zależy od tego, w czym specjalizuje się dana osoba czy też kancelaria prawna. Radca prawny udziela pomocy prawnej i reprezentuje swoich klientów przed sądami i urzędami. Do niego należy udzielanie porad i konsultacji prawnych, wydawanie opinii prawnych, opracowywanie pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych, sporządzanie ekspertyz prawnych. Radca prawny prowadzi również postępowania rejestrowe podmiotów gospodarczych (zobacz http://przemyslawmalinowski.pl/).

Jak osiągnąć zawód radcy prawnego?

Zawód radcy prawnego mogą wykonywać osoby, które po ukończeniu studiów prawniczych, ukończyły aplikację radcowską, a następnie zdały egzamin radcowski i zostały wpisane na listę radców prawnych. Dodatkowym wymogiem jest pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, a także bycie osobą nieskazitelnego charakteru, która swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Najważniejsze cechy radcy prawnego

Każdy radca prawny powinien charakteryzować się pewnymi cechami charakteru – głównie są to sumienność i solidność oraz dobra pamięć. To właśnie takie atuty pozwalają przetrwać adeptom prawa na pierwszym roku studiów prawniczych. Radca prawny powinien cechować się również komunikatywnością, ponieważ kontakt z drugim człowiekiem jest w tym zawodzie nieunikniony. Szeroka wiedza z zakresu prawa oraz opanowanie informacji z zakresu wybranej specjalizacji także pozytywnie wpływa na wizerunek radcy prawnego. Wydaje się zatem, że rzetelność, kontakt z innym człowiekiem czy wreszcie szeroko pojęta erudycja powinny nieodzownie kojarzyć się z zawodem radcy prawnego.

Radca prawny to z pewnością zawód o niezwykle ciekawej historii. Niewiele osób postronnych zdaje sobie sprawę z tego, jak długą drogę należy przebyć, by stać się radcą prawnym. Nie wystarczy dobrze zdana matura czy przebrnięcie przez studia prawnicze. Dopiero aplikacja radcowska (trwająca trzy lata) oraz ostateczny egzamin zawodowy są w stanie zapewnić aplikantowi dobrą pracę i ciekawy zawód. Jednak wszelkie wysiłki są warte samozadowolenia z osiągniętego celu.

Radca prawny – specyfika zawodu cz.1

Radca prawny, adwokat czy też sędzia, to zawody, które od zawsze kojarzyły się z prestiżem, pozycją społeczną oraz wielką odpowiedzialnością jednocześnie. Rodzice marzą o tym, by ich dzieci w przyszłości zasiliły szeregi prawników (obok lekarzy i przedstawicieli wyższych szczebli urzędniczych). Warto zatem na początku wspomnieć, czym na co dzień zajmuje się radca prawny oraz jaka historia związana jest w powstaniem tego zawodu.

Radca prawny – historia zawodu

Historia radcy prawnego rozpoczyna się wraz w 1961 roku, kiedy to Rada Ministrów wydała uchwałę związaną z obsługą prawną działalności takich jak przedsiębiorstwa państwowe czy banki. Wtedy to wspomniane spółki mogły korzystać wyłącznie z usług prawnych zatrudnianych przez siebie radców. Przez długi czas samorząd radcowski (bo o nim właśnie mowa) nie posiadał prawa do prowadzenia przygotowań do wykonywania zawodu oraz wpisywania radców na listę radcowską. Uprawnienia tego typu w okresie PRL-u posiadały jedynie komisje arbitrażowe oraz prezes okręgowej komisji arbitrażowej. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w maju 1989 roku, kiedy to samorząd radców prawnych otrzymał kompetencje uprawniające tenże organ do prowadzenia list radców prawnych oraz dokonywania tam wpisów. Co więcej, samorządowi przyznano także prawo do prowadzenia aplikacji.
W dzisiejszych czasach powstał natomiast kolejny problem – większość z nas ma nie lada problem z rozróżnieniem kompetencji radcy prawnego i adwokata, dlatego warto w tym miejscu wspomnieć o podobieństwach i różnicach wynikających z zestawienia tychże zawodów.

Adwokat a radca prawny

W 2013 roku radca prawny uzyskał kompetencje zezwalające mu na bycie obrońcą osób oskarżonych w sprawach karnych i karnoskarbowych. Dotychczas powyższe uprawnienia przysługiwały wyłącznie adwokatom. Warto też zaznaczyć, że stosunkowo niedawno radca prawny zyskał także kompetencje do prowadzenia spraw rodzinnych czy spraw dotyczących wykroczeń.
A jak wygląda sprawa rozbieżności między adwokatem i radcą prawnym? Najważniejszą chyba różnicą w zestawieniu oby zawodów jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy. Radca prawny może pozostać w stosunku pracy, adwokat nie ma natomiast do tego prawa. Co więcej, radca prawny nie może występować jako obrońca w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Obecnie radca prawny jest dostępny w niemalże każdym większym mieście – w Opolu chociażby polecamy Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Malinowski (www.przemyslawmalinowski.pl)